เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า

"คติพจน์ ของ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่"

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการพูดประจำสัปดาห์

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

"เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า"

ปีที่ 49 ครั้งที่ 2493 การประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 -18:00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 086-180-3440

และ Zoom Meeting ID: 251-808-0100

15.00 น. (5 นาที) เปิดประชุมประจำสัปดาห์โดยนายกสโมสรฯ ศศิวิมล ศรีถาวร
15.05 น. (5 นาที) พิธีกรดำเนินรายการ สัมพันธ์ โยธกุลสิริ
15.10 น. (15 นาที) ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน นิตยา ว่องกลกิจศิลป์
15.25 น. (15 นาที) ผู้ประเมินการฝึกพูดแบบฉับพลัน เสน่ห์ คำวินิจ
15.40 น. (5 นาที) 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก เรื่อง.. "ที่มาของซูชิ" ธัญวรัตน์ มณีพรรณ
15.45 น. (3 นาที) 3 นาที แห่งความหรรษานำพาความสุข เรื่อง.. (ยังไม่ได้แจ้ง) โปร่งนภา อัครชิโนเรศ
15.50 น. (5 นาที) ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน
15.55 น. (15 นาที) พักการประชุม ดื่มน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยศัย (15 นาที)
16.10 น. รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว
ลำดับที่ ผู้ฝึกการพูด บทที่ เวลา ผู้ประเมินเฉพาะตัว เวลา
1 ธีราพร ปู่คำ บทที่ 3 7 4
สุกัญญา เนียมลาภเนื่อง 16.30 น. (20 นาที) บรรยายพิเศษ เรื่อง.. "การครอบงำทางจิตใจ (Gaslighting)"
17.00 น. (20 นาที) ผู้ประเมินทั่วไป บุญลือ เผือกผ่อง
17.20 น. (5 นาที) รายงานการใช้ภาษา
รายงานเวลา
รายงานคำฟุ่มเฟือย สุทัศน์ ไชยพรหมมา
17.35-18.00 น. แจ้งผลการฝึกพูดและปิดการประชุม ศศิวิมล ศรีถาวร
(หมายเหตุ) รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.